mapa serwisudrukuj

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu w Brzeźnicy
w gminie Brańsk w powiecie bielskim

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim działając na mocy art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) i §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) na podstawie przeprowadzonych badań  stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym, tj. warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Brzeźnicy w gminie Brańsk w powiecie bielskim, który produkuje 365 m3 na dobę i zaopatruje 2550 mieszkańców w 14 miejscowościach. Jednakże po potwierdzeniu że źródłem skażenia wody jest zbiornik wyrównawczy w Szmurłach tylko 5 miejscowości tj. Holonki, Widźgowo, Płonowo, Spieszyn, Klichy o łącznej liczbie mieszkańców – 711 znajduje się w strefie kwestionowanej jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim zobowiązał Gminny Zakład Komunalny gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy do podjęcia natychmiastowych działań i do doprowadzenia jakości wody w wodociągu do wartości określonych w ww. rozporządzeniu. Decyzji PPIS w Bielsku Podlaskim nadano rygor natychmiastowej wykonalności. O powyższym został powiadomiony Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim oraz wójt gm. Brańsk. Przystąpiono do płukania linii wodociągowej za wyłączonym z eksploatacji zbiornikiem wyrównawczym. Poinformowano użytkowników że woda  może być wykorzystywana do spożycia po jej przegotowaniu.

Następny komunikat zostanie opublikowany po uzyskaniu wyników dalszych badań prób wody.

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat bielski
  • Brańsk