mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 13 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Rogacze, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski

Białystok, dnia 2013.06.13

 

 

HK.9027.2.1.9.2013

 

 

 

Komunikat nr 13

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Rogacze, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Rogacze, gmina Nowy Dwór, powiat sokólski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce poinformował zarządcę wodociągu – Gminę Nowy Dwór, ul. Plac Rynkowy 21 o niewłaściwej jakości wody z ww. wodociągu. W drodze decyzji nakazał doprowadzenie wody w wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz poinformowanie mieszkańców miejscowości Rogacze i Jaginty  o możliwości korzystania z wody do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje 165 osób..

Dostarcza wodę miejscowościom: Rogacze, Jaginty.

Produkcja wody wynosi 17,5 m³/dobę.