mapa serwisudrukuj

                                                                                                          Białystok, dn. 2009.10.27

HK.4131-16/1-12/2009

 

Komunikat o poprawie jakości wody

w wodociągu FADOM-BUD w Białymstoku

 

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Próbki wody pobrane do badań laboratoryjnych w dniach 14.10.2009r. i 21.10.2009r. nie wykazały obecności w wodzie bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych  (Enterokoków).

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

Joanna Maria Soszka