mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Jałówce, w gminie Michałowo, w powiecie białostockim

 

            Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 22.06.2009r.  jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania bakteriologiczne określone w obowiązujących przepisach i nadaje się do spożycia przez ludzi.