mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 12 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Rudka, gmina Rudka, powiat bielski

            Białystok, dnia 2012.09.28

HK.9027.2.1.5.2012

 

 

 

Komunikat nr 12

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Rudka,

 gmina Rudka, powiat bielski

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim z dnia 28.09.2012r. woda z wodociągu Rudka, gmina Rudka, powiat bielski spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 p.o.Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka