mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Zabiele, gm. Kolno, pow. kolneński

Białystok, 2012.05.04

 

HK.9027.2.1.6.2011

 

 

Komunikat nr 1

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Zabiele, gm. Kolno, pow. kolneński

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 02.05.2012r. woda z wodociągu Zabiele spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.