mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 57 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Dubowo, gmina Suwałki, powiat suwalski

Białystok, dnia 2011.12.09

HK.9027.2.1.25.2011

 

 

 

Komunikat nr 57

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Dubowo, gmina Suwałki,

powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 09.12.2011r. woda z wodociągu Dubowo spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.