mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 08.10.2010r.

HK.4131-16/1-13/2010

 

Komunikat nr 25

dotyczący pogorszenia jakości wody

 w wodociągu w Babikach gm. Szudziałowo, pow. sokólski

 

 

           Podlaski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 07.10.2010r przez pracownika PSSE w Sokółce w ramach monitoringu jakości wody do spożycia  stwierdzono bakterie grupy coli w 100 cm3 wody ,  co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).  

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia i nakazał  Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie podjęcie działań naprawczych celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody. Zobowiązał też do poinformowania mieszkańców miejscowości Babiki, Miszkieniki, Zubrzyca Mała, Zubrzyca Wielka, Minkowce, Wojnowce, Szczęsnowicze, Chmielewszczyzna i  Suchynicze o możliwości korzystania z wody do spożycia po uprzednim jej przegotowaniu.

Wodociąg w Babikach zaopatruje 950 osób, produkcja wody wynosi  51 m3/dobę.

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska