mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 32 dotyczący poprawy jakości wody w wodociągu w Rudawce, gm. Płaska, pow. augustowski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  badania prób wody pobranych z wodociągu Rudawka w dniu 08.11.2010r., wykazały, że jakość wody spełnia wymagania mikrobiologiczne, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61. poz. 417 ze zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Zastępca Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n.przyr. Joanna Maria Soszka