mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w nawiązaniu do komunikatu z dnia 31.10.2008r. w sprawie pogorszenia jakości wody z wodociągu w Brzeźnicy w gminie Brańsk informuje o podjętych działaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim uzyskał informację, iż zakończono prace dotyczące czyszczenia i dezynfekcji zbiornika wyrównawczego w Szmurłach. Po przeprowadzonych kolejnych badaniach laboratoryjnych wody z wodociągu w Brzeźnicy w punktach usytuowanych przy ww. zbiorniku oraz na sieci i uzyskaniu wyników badań w dniu 04.11.2008r. Gminny Zakład Komunalny gminy Brańsk podjął decyzję o dezynfekcji wody w sieci tego wodociągu. 

Woda nadal jest warunkowo przydatna do spożycia i może być wykorzystywana do spożycia po jej przegotowaniu.
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat bielski
  • Brańsk