mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeżewo Stare gmina Tykocin, powiat białostocki

Białystok, 2018.06.22

 

 

HK.903.61.2018

 

 

Komunikat nr 3/HK/2018

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeżewo Stare

gmina Tykocin, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeżewo Stare, gmina Tykocin, powiat białostocki.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia przedmiotowego wodociągu z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do prac porządkowych (np. mycie podług, spłukiwanie toalet),

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

c) poinformowania odbiorców o jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody spełniających obowiązujące wymagania,

e) zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 469 osób.

Produkcja wody wynosi 145 m³ na dobę.

Zaopatrywana miejscowość: Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare.

Białystok, 2018.06.22

 

 

HK.903.61.2018

 

 

Komunikat nr 3/HK/2018

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeżewo Stare

gmina Tykocin, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeżewo Stare, gmina Tykocin, powiat białostocki.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia przedmiotowego wodociągu z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do prac porządkowych (np. mycie podług, spłukiwanie toalet),

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  poz. 2294),

c) poinformowania odbiorców o jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody spełniających obowiązujące wymagania,

e) zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 469 osób.

Produkcja wody wynosi 145 m³ na dobę.

Zaopatrywana miejscowość: Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare.