mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 11 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski

Białystok, 2017.08.10

 

 

HK.903.21.2017

 

 

Komunikat nr 11

 

dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Srebrny Borek,

gmina Szumowo, powiat zambrowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na obecność manganu na sieci w ilości 63,8µg/l oraz w hydroforni  275µg/l.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia wodociągu i podjęcia działań naprawczych,

b)   doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

c)    udokumentowania poprawy jakości wynikami badan laboratoryjnych

d)   zapewnienia zastępczego źródła wody

z terminem realizacji do 31.08.2017r.

Strona przedstawiała wyniki badań z 2 punktów na sieci. Wynika z nich, że jakość wody na sieci uległa poprawie (<6,0µg/l), jednak działania naprawcze nie wyeliminowały całkowicie przekroczeń manganu, gdyż woda uzdatniona w hydroforni nadal wykazuje znaczne przekroczenia (106µg/l). Postępowanie administracyjne w toku realizacji.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 2325 osób.

Produkcja wody wynosi : 307 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości:. Paproć Duża; Srebrna; Srebrny Borek; Krajewo-Łętowo; Ostrożne; Srebrna (Jarzębie); Krajewo Budziły; Żabikowo Rządowe; Kalinowo; jeden odbiorca ze Srebrnej -Dębek - gm. Szumowo.