mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 7 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Bombla, gmina Korycin, powiat sokólski

Białystok, dnia 2013.04.29

HK.9027.2.1.4.2013

 

 

Komunikat nr 7

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Bombla, gmina Korycin, powiat sokólski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Bombla, gmina Korycin, powiat sokólski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce powiadomił o powyższej sytuacji zarządcę wodociągu, tj. Wodociągi Podlaskie w Zaściankach, ul. Usługowa 6. Administrator wodociągu podjął działania naprawcze oraz zapewnił zastępcze źródło wody z wodociągu Długi Ług.

 

Wodociąg  zaopatruje  625 osób.

Dostarcza wodę miejscowościom: Bombla, Brody, Łomy, Łosiniec, Popiołówka, Przesławka, Stok, Wojtachy.

Produkcja wody wynosi 70 m³/d.