mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 55 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Dubowo, gmina Suwałki, powiat suwalski

Białystok, dnia 2011.12.02

HK.9027.2.1.25.2011

 

 

 

Komunikat nr 55

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Dubowo, gmina Suwałki,

powiat suwalski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych z wodociągu Dubowo, stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach na podstawie wyników badań laboratoryjnych i mając na względzie zdrowie konsumentów wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i w drodze decyzji administracyjnej zobowiązał administratora wodociągu „Wodnik” Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk ul. Zacisze 7 w Suwałkach do:

  • podjęcia działań naprawczych w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Dubowo zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.) określonymi w zał. nr 3 rozporządzenia oraz poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody.

 

Z związku z powyższym administrator wodociągu zapewnił zastępcze źródło wody z sieci wodociągowej Turówka Stara ( woda przydatna do spożycia).

 

Wodociąg  zaopatruje 725  osób.

Dostarcza wodę miejscowościom: Józefowo, Bakaniuk, Dubowo II, Franciszkowo, Poddubówek,

Produkcja wody wynosi 50 m³/d.