mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na mocy art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) i §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417) na podstawie przeprowadzonych badań  stwierdził pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym, tj. warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Mielniku, który produkuje 340m3 wody na dobę i zaopatruje 2732 mieszkańców w 22 miejscowościach w gminie Mielnik: Adamowo-Zastawa, Mielnik-Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Pawłowicze, Mielnik-Poręby, Radziwiłłówna, Sutno, Tokary, Wajków, Wilanowo, Kudelicze, Olchowice, Stankowicze. Jednocześnie PPIS w Siemiatyczach zobowiązał Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku do doprowadzenia jakości wody w wodociągu do wartości określonych  w ww. rozporządzeniu. Obowiązkowi temu na podstawie art. 108  KPA nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

O powyższym poinformowano wójta Gminy Mielnik oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach.

            Ponadto PPIS w Siemiatyczach zobowiązał Wójta Gminy Mielnik do poinformowania odbiorców wody o jakości wody oraz o zakazie spożywania wody surowej.

Według  telefonicznej informacji uzyskanej od administratora wodociągu zostały podjęte następujące działania:

  • rozpoczęto dezynfekcję wody;
  • odbiorcy wody o jej jakości zostali poinformowani przez Wójta Gminy poprzez ogłoszenia pisemne w ogólnodostępnych miejscach.

Informacja o pogorszeniu  jakości wody z wodociągu została podana do publicznej wiadomości również przez  Radio Białystok.

 Woda od dnia 24.10.2008r. może być wykorzystywana do spożycia po jej przegotowaniu.

Następny komunikat zostanie opublikowany po uzyskaniu wyników dalszych badań prób wody.
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat siemiatycki
  • Mielnik