mapa serwisudrukuj

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Gródku przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie wyników laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 08.10.2009r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.  Badania laboratoryjne ww. próbki wykazały obecność bakterii grupy coli.             Jednocześnie zobowiązano administratora wodociągu do:

- poinformowania odbiorców wody z wodociągu Gródek o jej jakości i do bieżącego informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o podjętych działaniach w zakresie poprawy jakości wody w tym wodociągu;

- doprowadzenia jakości wody w przedmiotowym wodociągu pod względem bakteriologicznym do wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

Wodociąg Gródek:

- zaopatruje w wodę 3200 osób,

- produkuje 419 m3 wody na dobę,

- zaopatrywane miejscowości: Gródek, Słupczanka, Waliły –Stacja, Zarzeczany

Właściciel wodociągu: Urząd Gminy w Gródku, ul. Chodkiewiczów 2

Administrator wodociągu: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku, ul. Fabryczna 12/1

Państwowy Wojewódzki

    Inspektor Sanitarny

      w Białymstoku

                                                                                         dr n. med. Alicja Gabrylewska