mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.05.24

 

HK. 4131-16/1-5/ 2010

 

 

Komunikat nr 10

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Rutka – Tartak w powiecie suwalskim

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w wyniku badań laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 19 maja 2010r. z wodociągu Rutka – Tartak stwierdzono, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz.417) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska