mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 17 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Tajno Stare, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski

Białystok, dnia 2013.06.28

 

 

HK.9027.2.1.10.2013

 

 

 

Komunikat nr 17

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Tajno Stare,

gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Tajno Stare, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązała do podjęcia działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje: 2360 mieszkańców,

Dostarcza wodę do miejscowości: Tajno Stare, Brzozówka, Komorniki, Bargłówka, Piekutowo Tajno Łanowe, Pieńki, Nowiny Stare, Tajenko, Tajno Podjeziorne, Pruska, Wólka Karwowska, Bułkowizna, Kroszewo, Kroszówka, Dreństwo, Lipowo, Pieńki, Górskie, Górskie-Kolonie

Produkcja wody wynosi: 840m3 /d