mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 2 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Perlejewo, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

Białystok, 2013.01.30

HK.9027.2.1.1.2013

 

 

 

Komunikat nr 2

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Perlejewo, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach w dniu 30.01.2013r. woda z wodociągu Perlejewo spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.