mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 23 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Sobolewo, gmina Supraśl, powiat białostocki

Białystok, dnia 2012.10.17

HK.9027.2.1.16.2012

 

 

 

Komunikat nr 23

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Sobolewo, gmina Supraśl,

powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Sobolewo, gmina Supraśl, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. , Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zobowiązał administratora wodociągu Spółdzielnię Mieszkaniową Krokus w Dobrzyniówce do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg  zaopatruje w wodę ok. 177 osób.

Dostarcza wodę do  miejscowości: Sobolewo gm. Supraśl

Dobowa produkcja wody wynosi 24 m³/d