mapa serwisudrukuj

Komunikat o niewłaściwej jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Juchnowcu Kościelnym, pow. białostocki.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda  z wodociągu w Juchnowcu Kościelnym przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

 

W próbkach wody pobranych do badań z ww. wodociągu w dniu 02.09.2009r. przez  pracownika PSSE w Białymstoku stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417).

             W związku z powyższym PPIS w Białymstoku wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Równocześnie zobowiązano administratora do poinformowania odbiorców wody o jej jakości.

Wodociąg w Juchnowcu Kościelnym zaopatruje w wodę ludność z trzech gmin:

- gm. Juchnowiec Kościelny – 4084 osoby zamieszkujące miejscowości: Biele , Bogdanki,  Czerewki, Dorożki,  Hermanówka,  Hołówki Małe, Hołówki Duże, Janowicze,  Janowicze-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Górny, Klewinowo, Kożany, Lewickie  Stacja, Niewodnica Nargielewska, Niewodnica Nargielewska- Kolonia, Ogrodniczki,  Pańki, Romejki, Rostołty, Simuny, Solniczki, Stanisławowo, Szerenosy, Tryczówka, Wólka, Zajączki, Zaleskie, Złotniki;

- gm. Turośń Kościelna -113 osób mieszkających w miejscowości: Lubejki;

- gm. Zabłudów - 96 osób mieszkających w miejscowości: Kudrycze.

Wodociąg produkuje 348,4 m³ wody na dobę, długość sieci  wodociągowej: 141,74 km.