mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 15 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Wyszonki Kościelne gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Wyszonki Kościelne, gmina Klukowo, powiat wysokomazowiecki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 6 jtk (przy niepewności wyniku 3 do 14) i 3jtk (przy niepewności wyniku 1 do 7).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

a)    unieruchomienia przedmiotowego wodociągu z możliwością dokonania dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych,

b) podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) wraz z harmonogramem ich realizacji,

c) poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona,

d) bieżącego informowania o podejmowanych działaniach i przedłożenia do wglądu sprawozdań z badań mikrobiologicznych wody,

e) zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę  ok. 1499 osób.

Produkcja wody wynosi : 528 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości: Janki, Wiktorzyn, Kaliski, Kostry-Podsędkowięta, Kostry-Śmiejki, Lubowicz-Byzie, Lubowicz Wielki, Stare Kostry, Stare Warele, Stare Zalesie, Wyszonki-Błonie, Wyszonki-Klukówek,  Wyszonki Kościelne, Wyszonki-Nagórki, Wyszonki-Włosty, Wyszonki-Wojciechy, Wyszonki-Wypychy.