mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 31 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Dubowo, gmina Suwałki, powiat suwalski

Białystok, dnia 2013.09.26

 

 

HK.9027.2.1.19.2013

 

Komunikat nr 31

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu  Dubowo,

gmina Suwałki, powiat suwalski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu  Dubowo, gmina Suwałki, powiat suwalski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Suwałkach powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

                                                          

Wodociąg zaopatruje w wodę: 736 mieszkańców

Zaopatrywane miejscowości: Dubowo Drugie, Poddubówek

Produkcja wody  wynosi: 45 m3/dobę.