mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 45 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kalinowo Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki.

Białystok, dnia 2015.11.20

 

 

HK.903.84.2015

 

 

 

Komunikat nr 45

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Kalinowo Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki.

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Kalinowo Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem powiadomił właściciela wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje 4134 osoby.

Dostarcza wodę miejscowościom: Kalinowo Czosnowo, Buczyno Mikosy,  Brzóski Gromki, Brok, Sokoły Jaźwiny, Gołasze Puszcza, Osipy Nowe, Gołasze Górki, Osipy Stare, Osipy Lepertowizna, Osipy Kolonioa, Osipy Wydziory I, Osipy Wydziory II, Osipy Zakrzewizna, Zawrocie Nowiny, Mystki Rzym, Brzóski Falki, Brzóski Brzezińskie, Brzóski Markowizna, Brzóski Stare, Brzóski Tatary, Wróble, Kalinowo Solki, Kalinowo Nowe, Kalinowo Stare, Faszcze, Chojane Pawłowięta, Chojane Sierocięta, Chojane Stokowięta.

 

Produkcja wody wynosi: 625 m3/dobę wody.