mapa serwisudrukuj

Białystok, dnia 2010.05.13

 

HK. 4131-16/1-4/ 2010

 

 

Komunikat nr 7

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągów w Skibniewie i Lipsku, pow. augustowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranej do badań w dniu 10 maja 2010r przez pracownika PSSE w Augustowie z wodociągów w Skibniewie i Lipsku stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - enterokoków, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr. 61.poz.417).

W związku z powyższym w dniu 13.05.2010r.PPIS w Augustowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tych wodociągach i zobowiązał administratora do doprowadzenia jej jakości do wymagań określonych w w/w. rozporządzeniu. Obowiązkom tym nadano rygor  natychmiastowej wykonalności. Równocześnie zobowiązano administratora  do poinformowania odbiorców  wody o jej jakości.

Wodociąg Lipsk zaopatruje 2585 osób w miejscowości Lipsk. Produkcja wody wynosi - 257m3  na dobę.

Wodociąg Skieblewo zaopatruje 920  osób w miejscowościach: Skieblewo, Żabickie, Kurianka, Dulkowszczyzna, Jaczniki, Stary i Nowy Rogożyn, Rogożynek. Produkcja wody wynosi 97,8 m3.   na dobę. Właścicielem wodociągów jest Urząd  Gminy w Lipsku , a administratorem - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku .

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska