mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 6 dotyczący poprawy jakości wody do spożycia z wodociągu Podgórze gmina Łomża, powiat łomżyński

Białystok, 2017.05.18

 

HK.903.13.2017

 

 

Komunikat nr 6

dotyczący poprawy jakości wody do spożycia z wodociągu Podgórze

 gmina Łomża,  powiat łomżyński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży informacją z dnia 18.05.2017r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.