mapa serwisudrukuj

Komunikat o pogorszeniu jakości wody w wodociągu wiejskim w Janowie gmina Janów, powiat sokólski (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę)

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Janowie przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce poinformował, iż w próbce wody pobranej z wodociągu wiejskiego w Janowie w dniu 14.07.2009r. nadal stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

 

Wodociąg w Janowie zaopatruje w wodę 2910 mieszkańców, 25 miejscowości tj.: Budno, Cieśnisk Mały, Cieśnisk Wielki, Franckowa Buda, Gabrylewszczyzna, Janów, Kamienica, Kizielany, Kizielewszczyzna, Kładziewo, Krasne, Kumiałka, Kuplisk, Marchelówka, Nowokolno, Nowowola, Nowy Janów, Rudawka, Skidlewo, Studzienczyna, Szczuki, Trofimówka, Trzcianka, Wasilówka, Zielony Gaj.

Produkcja wody wodociągu w Janowie wynosi średnio 278,5 m3 wody na dobę.