mapa serwisudrukuj

             Białystok, 2013.10.09

HK.9027.2.1.20.2013

 

Komunikat nr 33

 

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu we Wroceniu,

gmina Goniądz, powiat moniecki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach w dniu 09.10.2013r. woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia.