mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 9 dotyczący poprawy jakości wody do spożycia z wodociągu Łętownica, gmina Szumowo, powiat zambrowski

Białystok, 2017.05.31

 

HK.903.18.2017

 

 

Komunikat nr 9

dotyczący poprawy jakości wody do spożycia z wodociągu Łętownica,

gmina Szumowo, powiat zambrowski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie informacją z dnia 31.05.2017r. woda z wyżej wymienionego wodociągu w zakresie wykonanych badań pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.