mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 01.09.2010r.

HK.4131-16/1-12/2010

 

Komunikat nr 20

dotyczący pogorszenia jakości wody

 w wodociągu Niemczyn, gm. Czarna Białostocka, pow. białostocki

 

 

           Podlaski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej przez pracownika PSSE w Białymstoku w dniu 31.08.2010r w wodociągu Niemczyn stwierdzono bakterie grupy coli,  co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2007r Nr 61 poz 417 z późn. zm.).  

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 01.09.2010r. przekazał drogą telegraficzną do administratora - Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Czarnej Białostockiej, ul. Piłsudskiego 62 - informację o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Niemczyn oraz nakazał natychmiastowe podjęcie działań w celu poprawy jej jakości. Poinformował również administratora, że woda z ww. wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu. Ponadto zobowiązano do poinformowania odbiorców wody o jej jakości i do bieżącego informowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o podjętych działaniach.

PPIS w Białymstoku  wszczął postępowanie mające doprowadzić wodę do jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

Wodociąg zaopatruje w wodę 661 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka,  Brzozówka Ziemiańska,- Chmielnik, Jeziorzysk, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łapczyn, Niemczyn, Oleszkowo, Osierodek, Podzamczysk, Zamczysk, Zdroje.

Produkcja wody wynosi 49 m³ na dobę.

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Białymstoku

dr  n. med. Alicja  Gabrylewska