mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 42 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Kulesze Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki

HK.903.81.2015                                                     Białystok, 2015.11.19

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem woda z wyżej wymienionego wodociągu spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.