mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 31 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Klejniki, gmina Czyże, powiat hajnowski

Białystok, 2015.10.02

 

HK.903.68.2015

 

 

Komunikat nr 31

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Klejniki,

gmina Czyże, powiat hajnowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Klejniki, gmina Czyże, powiat hajnowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 926 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Klejniki, Leszczyny,

Hukowicze, Lachy, Gradoczno, Tyniewicze Małe,

Tyniewicze Duże, Łapuchówka, Radźki, Istok.

 

Produkcja wody wynosi 97 m3/dobę.