mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 34 dotyczący poprawy jakości wody w wodociągu w Dobrzyniówce, gm. Zabłudów, pow. białostocki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranej dnia 19.11.2010r. w wodociągu Dobrzyniówka badania laboratoryjne wykazały brak obecności bakterii grupy coli. W związku z powyższym woda w wodociągu Dobrzyniówka pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

 

 

Zastępca Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka