mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 6 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Sokole, gmina Michałowo, powiat białostocki

Białystok, 2015.03.30

HK.903.24.2015

 

 

 

 

Komunikat nr 6

dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Sokole,

gmina Michałowo, powiat białostocki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pisemną wiadomością, woda z wyżej wymienionego wodociągu odpowiada  wymaganiom  zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.