mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 13 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Radziszewo Sieńczuch, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki

                                                                  Białystok, dnia 2012.09.28

HK.9027.2.1.9.2012

 

 

Komunikat nr 13

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Radziszewo Sieńczuch, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Radziszewo Sieńczuch, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje 779  mieszkańców.

Dostarcza wodę miejscowości: Radziszewo Sieńczuch, Czaje Bagno, Czaje Wólka, Łempice (powiat wysokomazowiecki) oraz Małyszczyn (powiat siemiatycki).

Produkcja wody wynosi 117 m3/d.

 p.o. Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku

dr n. przyr. Joanna Maria Soszka