mapa serwisudrukuj

Białystok, dn. 2010.12.28

HK.4131-16/18/2010

 

Komunikat nr 45

dotyczący poprawy jakości wody

 w wodociągu Ignatki-Osiedle, gm. Juchnowiec Kościelny , pow. białostocki

 

             Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu Ignatki-Osiedle stwierdzono, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

 

 

                                                                       Podlaski Państwowy Wojewódzki

                                                                                                           Inspektor Sanitarny

                                                                                                              w Białymstoku

                                                                                                  dr n. med. Alicja Gabrylewska