mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 20 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Pawły, gmina Zabłudów, powiat białostocki

Białystok, dnia 2012.10.09

HK.9027.2.1.14.2012

 

 

Komunikat nr 20

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Pawły, gmina Zabłudów, powiat białostocki

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu Pawły, gmina Zabłudów, powiat białostocki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji oraz podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje: ok.710  mieszkańców.

Dostarcza wodę miejscowościom: Gm. Zabłudów - Pawły, Ryboły, Rzepniki, Kaniuki, Dawidowicze, Ciełuszki oraz Gm. Narew -  Soce

Produkcja wody wynosi: 69 m3/d.