mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 7 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Rudawka, gmina Płaska, powiat augustowski

Białystok, dnia 2012.09.05

HK.9027.2.1.4.2012

 

 

 

Komunikat nr 7

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Rudawka,

 gmina Płaska, powiat augustowski

 

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 05.09.2012r. woda z wodociągu Rudawka spełnia kryteria mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.