mapa serwisudrukuj

Komunikat o jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Olekszach w gminie Orla w powiecie bielskim.

W nawiązaniu do komunikatu wydanego w dniu 03.04.2009r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w 1 próbce ( zawór czerpalny w kuchni gospodarstwa rolnego Mokre) z 3 zbadanych próbek wody pobranych  dnia 06.04.2009r. w wodociągu Oleksze stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±2 °C po 48 godz. i ogólną liczbę mikroorganizmów  w 22±2 °C po 72 godz. W próbkach wody pobranej w hydroforni i z zaworu czerpalnego w Prywatnym Ośrodku dla Osób Przewlekle Chorych  w Nurcu – przekroczeń nie stwierdzono.

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim ustalił, że przekroczenie dotyczy odcinka sieci  wodociągowej tj. hydrofornia  Oleksze-Dubiażyn-Mokre –Knorydy. Uzgodniono, że w dniach 09.÷ 12.04.2009r. właściciel wodociągu  przeprowadzi intensywne płukanie ww. odcinka sieci.  

            Próbki wody do dalszych badań zostaną pobrane na sieci ww. odcinka w dniu 15.04.2009r.

            W następnym komunikacie zamieszczona zostanie informacja o wynikach tych badań.