mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 53 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Czerlonka, gm. Białowieża, powiat hajnowski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 15.11.2011r. w ramach kontroli wewnętrznej w stacji uzdatniania wody w wodociągu lokalnym Czerlonka stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w tym wodociągu i zobowiązał Nadleśnictwo Białowieża w Białowieży ul. Wojciechówka 4 do:

 -  poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu Czerlonka zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.),

- udokumentowania poprawy wody aktualnymi wynikami badań,

- powiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wykonaniu nałożonych obowiązków.

Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego obowiązkom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Czerlonka przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

Wodociąg zaopatruje 87 mieszkańców osady leśnej Czerlonka

Produkcja wody wynosi średnio 7 m3 /dobę.