mapa serwisudrukuj

            Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach wody pobranych dnia 04.05.2009r. przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w wodociągu Oleksze  nie stwierdzono obecności Escherichia coli, Enterokoków oraz bakterii grupy coli, a także  przekroczenia dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów  w 36±2 °C po 48 godz. i ogólnej liczby mikroorganizmów  w 22±2 °C po 72 godz.

            W związku z powyższym PPIS w Bielsku Podlaskim umorzył prowadzone postępowanie  administracyjne i wydał ocenę o przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu.

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku
Joanna Maria Soszka