mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 12 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Szepietowo, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

Białystok, 2015.05.07

 

 

HK.903.36.2015

 

 

 

Komunikat nr 12

 

dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Szepietowo,

gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Szepietowo, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności i innych celów domowych może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

Wodociąg zaopatruje w wodę 2285 osoby.

Zaopatrywane miejscowości: Szepietowo.

Produkcja wody wynosi 231 m3/dobę.