mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 3 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu publicznego w Osowcu, gmina Goniądz, powiat moniecki

Białystok, dnia 2014.03.10

 

 

HK.903.10.2014

 

 

 

Komunikat nr 3

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu publicznego w Osowcu,

gmina Goniądz, powiat moniecki

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody w wodociągu publicznym w Osowcu, gmina Goniądz, powiat moniecki.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach powiadomił administratora wodociągu o zaistniałej sytuacji oraz zobowiązał do podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jakości wody i powiadomienia odbiorców o jej jakości.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.

 

 

 

 

Wodociąg zaopatruje w wodę ok. 680 osób.

Zaopatrywane miejscowości: Osowiec, Białogrądy, Płochowo, Wólka Piaseczna.

Produkcja wody wynosi 130 m³ na dobę.