mapa serwisudrukuj

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda  z wodociągu miejskiego w Hajnówce przeznaczona do spożycia, przygotowywania żywności lub innych celów domowych  może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na  podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 25 i 27. 06. 2009r. stwierdził obecność bakterii grupy coli  w instalacji wodociągu miejskiego Hajnówka. W związku z tym PPIS w Hajnówce w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia zdrowia odbiorców wody, nakazał podjęcie natychmiastowych działań naprawczych w celu ustalenia przyczyny pogorszenia jakości wody, jej wyeliminowania oraz zapewnienia odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom. Administrator wodociągu podjął niezwłoczne działania naprawcze: dokonał przeglądu wszystkich studni zasilających i ze względu na wysoki poziom wód gruntowych  wyłączył 1 studnię wierconą SW-4, włączył dezynfekcję wody, poinformował odbiorców o dezynfekcji i używaniu wody  do spożycia wyłącznie po przegotowaniu. Ponadto podjął decyzję o zwiększeniu liczby punktów monitoringowych . W dniu 29.06.2009r. pobrano próby z 9 punktów.

Kolejny komunikat zostanie ogłoszony po uzyskaniu wyników tych badań

Zastępca Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

                                                                                                  w Białymstoku

                                                                                                               Joanna Maria Soszka