mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 29 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Czarnowo Biki, gm. Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki

Białystok, dnia 2011.09.15

HK.9027.2.1.10.2011

 

 

 

                                                       Komunikat nr 29

dotyczący poprawy jakości wody

z wodociągu Czarnowo Biki, gm. Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, iż na podstawie wyników badań laboratoryjnych przesłanych w dniu 15.09.2011 r. próbek wody pobranej z wodociągu Czarnowo Biki z przyłącza Czarnowo Biki 12  stwierdzono, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia kryteria zawarte w załączniku nr 3A pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.