mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 52 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu Szczuczyn, gmina Szczuczyn, powiat grajewski

Białystok, dnia 2011.11.10

HK.9027.2.1.23.2011

 

 

 

                                                        Komunikat nr 52

dotyczący pogorszenia jakości wody

z wodociągu Szczuczyn, gmina Szczuczyn,

powiat grajewski

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w próbkach wody pobranej do badań laboratoryjnych z wodociągu Szczuczyn w punkcie poboru z zaworu  czerpalnego  w Stacji Uzdatniania Wody w Szczuczynie, stwierdzono obecność bakterii grupy coli, co nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie na podstawie wyników badań laboratoryjnych i mając na względzie zdrowie konsumentów wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i w drodze decyzji administracyjnej zobowiązał Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczuczynie do:

  • poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Szczuczyn zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn.zm.) określonymi w zał. nr 3 rozporządzenia oraz poinformowania odbiorców o niewłaściwej jakości wody

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaleca  stosowanie wody z wodociągu Szczuczyn przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności i innych celów po przegotowaniu.

 

Wodociąg Szczuczyn zaopatruje 3503 osoby.

Zaopatruje w wodę miasto Szczuczyn i  miejscowość Świdry Awissa.

Dobowa produkcja wody wynosi 501 m³/d.