mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 43 dotyczący jakości wody z wodociągu Zabiele, gm. Kolno, pow. kolneński

Białystok, dnia 2011.10.13

HK.9027.2.1.6.2011

 

 

 

                                                                 Komunikat nr 43

dotyczący jakości wody 

z wodociągu Zabiele, gm. Kolno, pow. kolneński

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w próbkach pobranych z wodociągu Zabiele stwierdzono obecność mikroorganizmów w 22 ± 2° C po 72 h. W związku z uzyskiwanymi wynikami badań i po rozważeniu zagrożenia dla zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie stwierdza nadal warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu w Zabielu.

         Zaleca się używanie wody z niniejszego wodociągu przeznaczonej do spożycia i przygotowywania żywności po przegotowaniu.

Wodociąg zaopatruje 1930 mieszkańców (wieś: Zabiele i Czerwone).

Produkcja wody wynosi średnio 215, 58 m3 na dobę.