mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 4 Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zambrowie, powiat zambrowski

    Białystok, dnia 2013.04.08

 

 

HK.9027.2.1.3.2013

 

Komunikat nr 4

 

Dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w Zambrowie, powiat zambrowski

 

 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zambrowie, powiat zambrowski.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie w dniu 08.04.2013r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i zobowiązał administratora wodociągu do podjęcia działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji.

Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i  przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.