mapa serwisudrukuj

Komunikat o poprawie jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w Mielniku, gmina Mielnik, powiat siemiatycki

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że jakość wody do spożycia  w ww. wodociągu spełnia wymagania bakteriologiczne, określone w obowiązujących przepisach i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

            Próbki wody pobrane w ramach nadzoru sanitarnego w 3 punktach monitoringowych nie wykazały obecności bakterii grupy coli.

            Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach w dniu 11.08.2009r. wydał ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego w Mielniku stwierdzającą jej przydatność spożycia przez ludzi.