mapa serwisudrukuj
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty:
  • WOJ. PODLASKIE
  • Powiat hajnowski
Dodatkowe informacje:

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że  woda  z wodociągu w Dubiczach Cerkiewnych przeznaczona do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz higieny itp.  może być używana wyłącznie po  przegotowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na  podstawie sprawozdań z badań 4 próbek wody pobranych  do badania  dnia  19 czerwca  2009r. ( 1- w hydroforni i  3 - z  sieci wodociągowej: w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, na polu namiotowym przy Ośrodku Wypoczynkowym „Bachmaty” i w Czechach Orlańskich 40) stwierdził pogorszenie pod względem bakteriologicznym jakości  wody produkowanej  przez  wodociąg Dubicze Cerkiewne i  nakazał zarządcy wodociągu podjąć natychmiastowe działania naprawcze. Przeprowadzona kontrola sanitarna w dniu 21 czerwca 2009 wykazała, że  woda podawana do sieci jest  dezynfekowana podchlorynem sodowym. Ustalono, że odbiorcy wody ( poprzez sołtysów wszystkich miejscowości) i władze gminne w Dubiczach Cerkiewnych i Kleszczelach zostały powiadomione o powyższym oraz o konieczności spożywania wody po przegotowywaniu.

Wodociąg produkuje średnio 163,5 m3 wody na dobę i zaopatruje w wodę 1490 mieszkańców z 20 miejscowości w gminie  Dubicze Cerkiewne (Dubicze Cerkiewne, Czechy Orlańskie, Grabowiec, Długi Bród, Górny Bród, Bobinka, Jelonka, Klakowo, Krągłe, Kraśkowszczyzna, Pasieczniki Małe, Piaski, Rutka, Starzyna, Wilki, Werstok, Wojnówka, Witowo, Tofiłowce,  Zabagonie oraz 3 miejscowości w gminie Kleszczele ( Policzna, Kuraszewo i Biała Straż).

Następny komunikat w powyższej sprawie ukaże się po uzyskaniu kolejnych sprawozdań z badań.
Państwowy  Wojewódzki
 Inspektor  Sanitarny
   w Białymstoku
dr n. med. Alicja Gabrylewska